De 10 meest gestelde vragen

Is Jouw Interview Online voor iedereen geschikt?

Ja, voor alle vrouwen en mannen die weer gezien en gehoord willen worden, om wie zij ten diepste zijn.

✅ Waarom bestaat de investering voor een driedaagse kennismaking met Jouw Interview Online uit een symbolisch laag bedrag?

Om de originele kennismakings-interviews laagdrempelig en dus voor echt iedereen toegankelijk te maken.

Wat voor soort vragen worden er gesteld?

Via de email worden er eerst ja/nee vragen gesteld voor het verkrijgen van een algemeen levensbeeld van jou. Daarna worden er aan jou voornamelijk open vragen gesteld.

Wat zijn open vragen?

Om een indruk te krijgen van wat voor soort open vraag je kunt verwachten, hier een voorbeeld; Wat zijn de voor jou maximaal tien belangrijkste levensmomenten?

Binnen welke tijd mag ik antwoord geven op een vraag?

Om in flow te blijven, beantwoordt je de vraag binnen twaalf uur. Binnen twaalf uur krijg je de volgende email-vraag.

Zo vormt zich het interview!

Tijdens het interview is er geen telefonisch contact mogelijk. Uit ervaring blijkt dat telefoneren het proces van het email-interviewen teveel verstoord.

Hoeveel dagen duurt een interview maximaal?

Het interview-traject neemt minimaal drie tot maximaal 365 intensieve interview-dagen in beslag.

Dan vindt er een afronding plaats, en krijg jij een samenvatting van het hele traject, via de mail toegestuurd.

Wie zorgt voor de begeleiding gedurende het interview?

Tijdens jouw interview-proces word je begeleid door interviewer René Booms.

Op welke manier wordt er geïnterviewd?

Alle open vragen worden op gevoel gesteld.

Vragen en antwoorden vormen een organisch geheel.

Daarmee wordt bedoeld dat het hele interview-proces is gebaseerd op het nemen van tijd, op basis van intuïtie en vertrouwen.

We reageren uiteraard met respect naar elkaar!

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Sla je samenvatting na afloop van het interview goed op.

Nadat je jouw samenvatting hebt ontvangen, verwijder ik namelijk alle interview-gegevens, tenzij jij toestemming hebt gegeven om jouw testimonial op deze site te plaatsen.

Extra noot

Aan het toegestuurde interview-document valt geen enkel recht te ontlenen.

Werkt Jouw Interview Online als een professionele therapie?

Nee, zeker niet. Je houd jouw eigen grenzen in de gaten.

Heb je hulp nodig om je eigen pijn aan te gaan? Is dit dan het juiste moment om geïnterviewd te worden?

Ik ben een interviewer, maar geen therapeut.

Probeer een ‘Jouw Interview Online’ op een later tijdstip van het jaar nog eens.